Våre medarbeidere

 

Bodil Høie
Daglig leder
bodil.hoie@normisjon.no

Kørner Høie
Vaktmester
korner.hoie@normisjon.no

Gunn Bjørg Slåtto
Kjøkkenleder
gunn.bjorg.slatto@normisjon.no

Kjersti Hausberg Bjerga
Leirstedsmedarbeider /Acta-ansatt
kjersti.bjerga@normisjon.no

Kontaktinformasjon: 

Stemnestaden tlf.97589956, e-post: stemnestaden@normisjon.no

adresse: Grindeveien 87, 5570 Aksdal

Stemnestaden leirsted eies av Normisjon region Rogaland
Regionkontor: Flintergt.4, 4307 Sandnes, tlf. 51682750/98216160
Kraftsenteret: Grindeveien 87, 5570 Aksdal, tlf. 98216185