Adventsleir med vinterramme

Adventsleir med vinterramme

Den andre helgen i advent ga en fin opplevelse for deltakere og ledere på Stemnestaden. Det var tid for 5.-7.klassingene å ha adventsleir.

Skrevet av:

Lina Fisk Eide
15. desember 2017

 

Leiren var fylt med gode opplevelser og inntrykk. De unge synes det var ekstra spennende å få være med på bibelsmugling. Det skjedde på en barnevennlig måte i form av en lek ute i snøfall og med en koselig avslutning rundt bålet med en kopp kakao. De fikk oppleve å bli jaget av grensevakter og satt i fengsel på grunn av at de ville fortelle om Jesus. En nyttig opplevelse å få se hvordan noen mennesker jobber hardt for å spre evangeliet.

På møtene ble det snakket og dramatisert om at «Ventetiden er over». Gud har sendt sin sønn for å frelse verden. Vi trenger ikke å vente lenger slik Israelsfolket gjorde – slik Hanna og Simeon, Maria og Josef og døperen Johannes gjorde. Som profeten Jesaja og andre sa, sendte Gud en redningsmann.  Vi kan ta imot frelsen fra Jesus og fylle det tomrommet som finnes i oss mennesker siden tidens begynnelse, da synden kom inn i bildet. Ventetiden er over!

Ennå en gang har barn og unge fått en herlig og viktig helg på et av våre flotte leirsteder.

Flinke ledere
God servering
Lys og varme en vintermorgen