Kristne verdier/alkoholfritt

Vi vil møte folk med varme, kvalitet og gjestfrihet og tilby et alkoholfritt miljø.