Nærmiljø

Stemnestaden ligger midt i Grindebygda i Tysvær kommune, med skole,
idrettsanlegg og campingplass som nærmeste naboer. Det er sykkel og gangvei
til Aksdal som er nærmeste butikksenter. Her ligger også kommunehuset med
turistinformasjon, og kulturhuset. Her finner du legesenter, apotek og tannlege.