Fellesskap

Stemnestaden ønsker å skape gode fellesskap for mennesker. Vi har en rekke forskjellige grupper og samlinger for familier, kvinner og barn. Du finner arrangement og datoer på Facebook – Stemnestadenfellesskapet og på Stemnestaden Leirsted.

Våre samlinger:

  • Husgrupper som samles i hjemmene
  • Barnekor
  • Familiesamlinger
  • Fellessamlinger med forkynnelse, sang, forbønn og måltidsfellesskap